ICR voor verpleegkundigen

ICR Voor verpleegkundigen

De vergevorderde ontwikkeling van de medische technologie maakt dat de verpleging van IC patiënten complexer, duurder en veeleisender is geworden. IC-verpleegkundigen dragen een, steeds groter wordende, verantwoordelijkheid met betrekking tot de directe patiëntenzorg, monitoring, vroegsignalering van risico’s, het bevoegd en bekwaam uitvoeren van handelingen, medicatieveiligheid, etc. De werkdruk op de IC is hoog en door de vele bezuinigingen in de intramurale zorg, staat de IC-verpleegkundige éxtra onder druk. 

Familie

Zorg om verpleegkundigen.

ICR erkent de complexiteit en uitdagingen op de IC’s. Met het ICR programma bieden we verpleegkundigen daarom een krachtige tool om IC-patiënten – naast alle andere zorgfacetten – optimaal te begeleiden op psychosociaal niveau. ICR traint en coacht verpleging in verdiepende psychosociale interventies voor patiënt en familie.

UPDATE 16 APRIL 2020;

IC verpleging heeft momenteel alle tijd en energie nodig om de COVID19 patiënten te ondersteunen. Niet alleen de enorme toename van IC patiënten, maar ook COVID19 zelf vraagt nog meer concentratie van IC verpleging, daar de klinische blik van de IC verpleging minder waarde heeft bij COVID19 patiënten.  Waar de coronapatiënt redelijk gezond oogt, kunnen vitale functies uitvallen en een vertraagde blik hebben op de deskundige klinische perceptie van de IC verpleegkundige. ICR werkt aan de verheldering en onderzoeksfase van COVID19 patiënten en zal deze discipline later toevoegen aan de ondersteuning van IC verpleegkundige. Daardoor kan ICR niet anders dan gereserveerd en terughoudend te zijn ten aanzien van dienstverlening aan IC’s.