ICR Voor hulpverleners

Ethiek van het ICR Program

Het ICR Programma heeft een integratief uitgangspunt. Voor ICR is gezondheid een leven in balans, met zorg voor de gehele menselijke ontwikkeling. Het ICR Programma gaat uit van een visie op de mens als eenheid van het lichamelijke en geestelijke, het aardse en goddelijke. Het programma van ICR vat geestelijke, emotionele, sociale en lichamelijke aspecten in hun totaliteit. De lichamelijke klacht, de emotionele verwarring, de geestelijke nood en het sociale isolement vormen een samenhangend geheel. De zorg, begeleiding en behandeling die het ICR Programma voorstaat, richt zich niet primair op ziekten, maar op de gehele mens die in voortdurende ontwikkeling is op alle gebieden van het bestaan. 

De professionals die zich bij het ICR Program aansluiten zullen de integratieve visie op (geestelijke) gezondheidszorg onderschrijven. Zo opent ICR haar deur voor iedereen die aanklopt met een vraag over (geestelijke) gezondheid en ontwikkeling. ICR biedt meer dan adequate zorg alleen, we voorzien iedereen van levensleer op zijn of haar verdere levensreis. ICR wil bijdragen aan de ontwikkeling en verdere professionalisering van de integratieve wetenschappelijke benadering als geheel.

Generiek toegepast, specialistisch wanneer nodig.

De inhoud van het ICR Program is gebaseerd op wetenschappelijk erkende processen en modellen. De uitwerking daarvan ligt in handen van een groep gekwalificeerde deskundigen (o.a. cardioloog, internist, psycholoog, psychotherapeut, psychiater, gedragswetenschapper), IC-verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.