Doel van het ICR Program

Doel van het ICR Program

Het doel van het ICR programma is op een laagdrempelige, heldere en begrijpelijke wijze de klachten na een IC-verblijf te helpen verminderen. ICR bevordert het herstel en stuwt de verdere ontwikkeling in een positieve richting. 

Patienten

ICR Program

De kern van het ICR Program draait om ondersteuning op psychosociaal niveau van de ex IC-patiënt, met als uiteindelijk doel een versneld herstel van psychosociale klachten. De kracht van het ICR Program ligt in de combinatie van (h)erkennen, leren, oefenen en doen. Dit bereiken we door een informatie- en werkboek en trainingen voor ex IC-patiënten gericht op herstel op psychosociaal niveau.  

Binnen het ICR programma is eveneens ruimte voor advies van bijvoorbeeld diëtist en fysiotherapeut. Het ICR Program werkt direct samen met aanvullende hulp als maatschappelijk werk, W.M.O. en P.O.H.-GGZ.  Indien de laagdrempelige hulp van het IC program onvoldoende blijkt, dan is het voor de patiënt makkelijk om specialistische hulp te krijgen van psycholoog, fysiotherapeut of diëtist op aanwijzing van de ICR specialist.

Direct na thuiskomst kan er gestart worden met het ICR Programma. 

In een 2e fase hoopt ICR haar programma en zorg diensten digitaal aan te kunnen bieden via een meervoudige aanpak van uitgebreide informatie, e-learning met video-ondersteuning, opdrachten, reflectie en educatie. Ook digitaal kan effectiever en uitgebreider aandacht worden besteed aan de meer fysieke aspecten, zoals leefstijl, beweging en voeding.