Familie

Familie

Voor de partner van de patiënt, de familie en direct betrokkenen is de opname op de Intensive Care eveneens een heftige ervaring. In deze vreemde omgeving gelden andere gedragsregels, er wordt een overrompelende hoeveelheid informatie verstrekt in een ‘moeilijke’ taal en daarnaast zijn er nog allerlei praktische problemen. Deze onbekende, vaak dreigende situatie leidt o.a. tot spanning, onzekerheid, angst en verdriet. Deze gevoelens hebben een negatieve invloed op het geestelijk en het lichamelijk functioneren – niet alleen van de patiënt maar ook van de partner, kinderen, etc. Begrijpelijkerwijs ligt de focus vaak op de patiënt en is er daardoor helaas minder aandacht voor zijn/haar omgeving. 

Doel van het ICR programma

Zorg om betrokkenen van de patiënt (partner, familie, relaties)

ICR vormt echter een helder klankbord voor de patiënt én voor zijn directe betrokkenen. Goede informatie, begrip en herkenning verminderen het gevoel van onzekerheid en onmacht. Informatie is tevens een belangrijke factor bij de communicatie tussen patiënt, naasten en zorgverleners. Het ICR programma versterkt de relatie tussen patiënt en zijn of haar familie en betrokkenen. Vaak verandert deze relatie na een ic opname. Het ICR programma vindt hernieuwde wegen, versterkt en verdiept de nieuwe relatie tussen patiënt en betrokkenen. Het ICR werkboek en trainingen voorzien daarin.  

UPDATE 16 April 2020; 

Gemiddeld levert een COVID19 patiënt een strijd tegen mortaliteit van drie weken, veel langer dan de gemiddelde IC verblijfsduur. ICR is vooralsnog onbekend met COVID19 patiënten die meer dan 7 dagen achtereen bewust hebben meegemaakt op de IC. Daarom adviseert ICR deze COVID19 patiënten vooralsnog niet deel te nemen aan het ICR Programma. De zwaarte en lengte van IC opname door COVID19  is ons in lengte en intensiteit onbekend en vraagt om een gereserveerde, onderzoekende en vooral professionele houding van ICR ten aanzien van het programma als geheel voor het (psychosociaal) herstel van de ex ic patiënten.