Doneer

Doneer

Het doel van de fondsenwerving is om de training aan ic-verpleegkundigen en ex-ic patiënten (zowel inhoud als vorm) aan te passen aan de huidige omstandigheden waar we momenteel met Covid-19 mee te maken hebben. Hiervoor is onder andere versneld onderzoek nodig voor wat betreft psychosociaal herstel in reflectie met de diverse specialisten.  Daarnaast dient het trainingsmateriaal overeenkomstig te worden aangepast. De totale kosten zijn enorm en hebben een doorlooptijd van vier maanden. ICR hoopt dit met uw hulp te kunnen bewerkstelligen. 

Intensive Care Recovery (ICR) 

Vul het invulformulier zoveel mogelijk in. Na het indienen van uw donatie nemen wij contact mt u op ter verificatie en goedkeuring van uw donatie. Alvast bedankt voor uw donatie en hulp aan ICR.


Ik machtig ICR om het bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Het verblijf op een intensive care afdeling zorgt niet zelden voor een negatieve nasleep voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Met het ICR programma wordt onder andere de verpleging getraind en gecoacht om verdiepende psychosociale interventies te kunnen uitvoeren bij zowel de patiënt als de familie. Het doel is om hiermee de negatieve gevolgen van een IC opname voor patiënt en familie te verminderen.  De recente IC opnames als gevolg van Covid-19 laten zien dat het beeld van deze patiënten anders is en om een andere aanpak vraagt. Als gevolg hiervan dient de inhoud van het ICR programma (werkboeken en trainingen) overeenkomstig te worden aangepast. 


Gevolgen Covid-19 voor de verpleging
COVID19 vraagt om een andere blik van de ic verpleging. Waar de coronapatiënt redelijk gezond kan ogen, kunnen vitale functies uitvallen.  De deskundige klinische perceptie van de ic-verpleegkundige kan een vertraagde zienswijze geven, waardoor deze minder waarde heeft bij COVID19 patiënten.  ICR werkt aan de verheldering en onderzoeksfase van COVID19 en zal deze discipline later toevoegen ter ondersteuning van de ic-verpleegkundige. Momenteel heeft ICR alle uitvoerende trainingen en uitgifte van werkboeken gestaakt.

Gevolgen Covid-19 voor de ic-patiënt
Gemiddeld verblijft een Covid-19 patiënt drie weken op de ic, veel langer dan gemiddelde ic-verblijfsduur. Indien de Covid-19 patiënt 5 dagen van de 3 weken ic verblijfsduur bewust heeft meegemaakt, dan is vanuit ICR nog onbekend wat de gevolgen hiervan zijn.  ICR adviseert daarom deze patiënten vooralsnog geen deel uit te laten maken van het ICR Programma. De lengte en zwaarte van ic-opname door Covid-19  vraagt om een gereserveerde, afwachtende, onderzoekende en vooral nederige houding van ICR ten aanzien van de het programma als geheel voor het (psychosociaal) herstel van de ex ic patienten.